Toronto Euterpe Art Academy

美术课程

 • 幼儿启蒙课程(3-4岁)
 • 儿童启蒙课程(5-6岁 )
 • 儿童创意绘画(7-10岁)
 • 青少年素描色彩写生初级课程
 • 青少年素描 色彩 写生提高课程
 • 美术升学辅导课程(初升高)
 • 美术高考强化课程(高中升大学)
 • 兴趣卡通画课程
 • 成人绘画课程
 • 电脑绘画课程
 • 时装绘画与设计
 • 动漫设计基础课程